MAN BC-LDS camion de gaz neuf

MAN BC-LDS camion de gaz neuf
Photo: MAN BC-LDS camion de gaz neuf
1/3
Comparer Ajouter au favoris PDF
Prix:
à négocier
Marque MAN
Modèle BC-LDS
Type camion de gaz
Année 2017
Volume 26 m³
PV 6200 kg
Localisation Pologne Warszawa
Mise en ligne le plus d'un mois
Autoline ID JG11093
Description
Marque de carrosserie LDS
Modèle NWG-26
Citerne semi-remorque
Propane/ butane
Compteur électronique
Pression 25 bar
Pression d'essai 25 bar
Équipement supplémentaire
ADR 2
État
État neuf
Description
Couleur blanc
Information supplémentaire: anglais polonais russe ukrainien
TANK SWAP BODY type NWG-26
FOR TRANSPORT AND DISTRIBUTION OF LIQUID GAS

1. Tank
- capacity 26,5 m3
- cylindrical type cross-section 2200 mm
- made of high tensile steel
- test pressure 2,5 Mpa
- fuel level gauge
- inspection manhole
- bottom valve of liquid phase
- bottom valve of gas phase
- additional valve
- safety vales
- thermometer, manometer
- aluminium sunshade protection

2 Frame of tank
- frame to swap bodies 20 ft 7450 mm BDF (wg DIN EN 283/284)
- support legs
- corner casting

3 Armature and distribution system housing locked by cover
Version III (pump, electronic counter)
- 3” Corken/ Blackmer type pump with hydraulic drive
- filter, separator
- LPGmass type flow meter ( by weight), made by Endress+Hauser
- differential Valle
- electronic system TE 550
- printer
- Unloading hose DN 32 / 50 m with rotary coupling and fuel gun ACME 3-1/4”
- Hose reel with pneumatic drive
- Direct unloading valve DN 50/ liquid phase with coupling ACME 3-1/4”
- Loading valve DN 50 with coupling ACME 3-1/4”
- Gas phase valve type DN 40 with coupling type ACME 1-3/4”
- Additional switch off of bottom valves remotely controlled
- lighting of set the measuring EX

Pipelines - stainless steel
Casing of armature - stainless steel
ball valves - stainless steel

4. System functions:
- tank loading of by outside pump
- direct unloading
- tank unloading by own pump with usage of measuring equipment and unloading hose


5. Additional equipment
- Fire extinguishers-2 pieces
- ADR identification table
- reduction ACME 3 ¼” / 1 ¾”
- tool box

6. Colours
- White tank
- Client logo

7. Technical documentation
- the passport of the Transportation Technical Supervision Office
- operation manual
- declaration of agreement from the Directive European Union 2010/35 /EC
- Directive European Union 2004/22 /EC (MID) –
NADWOZIE WYMIENNE typu NWG-26
DO PRZEWOZU I DYSTRYBUCJI GAZÓW SKROPLONYCH

1. Zbiornik
- pojemność 26,5 m3
- ciśnienie obliczeniowe 2,5 MPa
- przekrój cylindryczny;
- materiał stal o podwyższonej wytrzymałości
- poziomowskaz
- właz inspekcyjny
- zawór denny fazy ciekłej
- zawór denny fazy gazowej
- zawór awaryjny
- termometr, manometr
- zawór bezpieczeństwa
- falochrony aluminiowe skręcane
- aluminiowa osłona przeciwsłoneczna

2. Rama zbiornika
- rama dla nadwozi wymiennych 20 ft 7450 mm BDF (wg DIN EN 283/284)
- wysuwane nogi podporowe
- kości mocujące

3. Armatura i układ dystrybucyjny w obudowie zamykana klapą

WERSJA III (pompa, masowy licznik elektroniczny)
- pompa 3” marki Blackmer
- filtr separator
- przepływomierz masowy LPGmass Endress+Hauser
- zawór różnicowy
- komputer przepływu TE 550
- drukarka
- przewód rozładowczy DN 32/ dł. 50 m ze złączem obrotowym i nalewakiem ACME 1 ¾”
- nawijak przewodu z napędem pneumatycznym
- zawór rozładowczy DN 50/faza ciekła z przyłączem ACME 3 ¼”
- zawór załadowczy DN 50 z przyłączem ACME 3 ¼ ”
- zawór fazy gazowej DN 40 z przyłączem ACME 1 ¾”
- zdalnie sterowany awaryjny wyłącznik zaworów dennych
- podłączenie do przyczepy DN 50 z przyłączem ACME 3 ¼

Rurociągi: Stal nierdzewna
Obudowa armatury: Stal nierdzewna
Zawory kulowe: AUREX (stal nierdzewna)4. Funkcje układu
- napełnianie cysterny pompą zewnętrzną
- rozładunek bezpośredni
- rozładunek pompą własną z wykorzystaniem zestawu pomiarowego i przewodu rozładowczego


5. Wyposażenie dodatkowe
- gaśnica w obudowie 2 szt.
- tablica identyfikacyjna 23/1965 2 szt.
- redukcja ACME 3 ¼” / 1 ¾”

6. Kolorystyka standardowa
- zbiornik biały
- logo Klienta

7. Dokumentacja techniczna
- paszport Transportowego Dozoru Technicznego
- instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej 2010/35/WE
- deklaracja zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej 2004/22/WE (MID)
СМЕННЫЙ КУЗОВ ЦИСТЕРНА типа NWG-26 ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ВЫДАЧИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ
1. Цистерна
- общая емкость 26,5 м3
- цилиндрическая
- материал – сталь повышенной прочности
- уровнемер
- инспекционный люк
- донный клапан жидкой фазы
- донный клапан газовой фазы
- аварийный клапан
- предохранительные клапаны
- термометр, манометр
2. Рама цистерны
- рама для сменных кузовов 20 ft 7450 BDF (DIN EN 283/284)
- опорные ноги выдвижные-крепящеэлементы

3. Арматура и заправочная система в кожухе с дверкой
Version III (pump, electronic counter)
- насос 3” марки Blackmer с механическим или гидравлическим приводом
- массовый счётчик Endress+Hauser LPG mass DN 40
- электроника TE550
принтер
- сливной шланг DN 32/ дл. 50 м с поворотным соединением и наливным наконечником ACME 1 ¾”
- устройство для намотки рукава с пневмоприводом
- клапан гравитационного слива DN 50/жидкая фаза с соединением ACME 3 ¼”
- наливной клапан DN 50 с соединением ACME 3 ¼ ”
- клапан газовой фазы DN 40 с соединением ACME 1 ¾”
- аварийный выключатель донных клапанов с дистанционным управлением

Трубопроводы: из нержавеющей стали
Ящик арматуры: из нержавеющей стали
Шаровые клапаны: из нержавеющей стали

4. Функции системы
- налив автоцистерны внешним насосом
- слив
- слив собственным насосом с использованием измерительной системы и сливного рукава

5. Дополнительная оснастка
- огнетушитель в корпусе
- идентификационная таблица 23/1965
- редуктор ACME 3 ¼” / 1 ¾”
6. Стандартная колористика
- цистерна - белая
- лого Клиента

7. Техническая документация
- паспорт Транспортного технического надзора
- инструкция по обслуживанию
- Декларация соответствия с Директивой Унии Европейской 2010/35 /EC
- Декларация соответствия с Директивой Унии Европейской 2004/22 /EC (MID)
СМЕННЫЙ КУЗОВ ЦИСТЕРНА типа NWG-26 ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ВЫДАЧИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ
1. Цистерна
- общая емкость 26,5 м3
- цилиндрическая
- материал – сталь повышенной прочности
- уровнемер
- инспекционный люк
- донный клапан жидкой фазы
- донный клапан газовой фазы
- аварийный клапан
- предохранительные клапаны
- термометр, манометр
2. Рама цистерны
- рама для сменных кузовов 20 ft 7450 BDF (DIN EN 283/284)
- опорные ноги выдвижные-крепящеэлементы

3. Арматура и заправочная система в кожухе с дверкой
Version III (pump, electronic counter)
- насос 3” марки Blackmer с механическим или гидравлическим приводом
- массовый счётчик Endress+Hauser LPG mass DN 40
- электроника TE550
принтер
- сливной шланг DN 32/ дл. 50 м с поворотным соединением и наливным наконечником ACME 1 ¾”
- устройство для намотки рукава с пневмоприводом
- клапан гравитационного слива DN 50/жидкая фаза с соединением ACME 3 ¼”
- наливной клапан DN 50 с соединением ACME 3 ¼ ”
- клапан газовой фазы DN 40 с соединением ACME 1 ¾”
- аварийный выключатель донных клапанов с дистанционным управлением

Трубопроводы: из нержавеющей стали
Ящик арматуры: из нержавеющей стали
Шаровые клапаны: из нержавеющей стали

4. Функции системы
- налив автоцистерны внешним насосом
- слив
- слив собственным насосом с использованием измерительной системы и сливного рукава

5. Дополнительная оснастка
- огнетушитель в корпусе
- идентификационная таблица 23/1965
- редуктор ACME 3 ¼” / 1 ¾”
6. Стандартная колористика
- цистерна - белая
- лого Клиента

7. Техническая документация
- паспорт Транспортного технического надзора
- инструкция по обслуживанию
- Декларация соответствия с Директивой Унии Европейской 2010/35 /EC
- Декларация соответствия с Директивой Унии Европейской 2004/22 /EC (MID)
L'offre est présentée à titre d’information. Veuillez contacter le vendeur pour information plus précise.
Envoyer une question au vendeur